Boka service

Behöver din truck service?

Fyll i det du tror vi behöver veta. Resten kan vi ta när vi pratas vid.

Vi utför service på många Kalmar truckar.

Du kan öka livslängden på din Kalmar truck genom att serva den i rätt tid. Teckna gärna ett serviceavtal med oss och låt oss sköta resterande. Vi ser till att servicen på din Kalmar truck görs i rätt tid, och med rätt insats. Det kan vara gaffeltest, brandskydd eller vad som behövs. Hur ofta en truckservice bör genomföras beror på hur ofta din Kalmar truck används, vi rekommenderar minst en gång per år. Vi utför många underhållsservicear på truckar från Kalmar.

Service av truckar från Kalmar

VS Truck - truckservice

Vad innehåller en underhållsservice?

Oljeservice Så fungerar trucken

Vid en service går vi genom din Kalmar truck och byter olja samt filter. Detta för att minska risken för en stillastående truck med kostbara reparationer som följd.

Tester 1 gång per år

En brandskyddskontroll kontrolleras bl.a. truckens mekanik, elektriska system och uppvärmningssystem för bränsle. Brandskyddskontroll är numera ett krav från många försäkringsbolag. Har en truck gafflar och stativ är gaffeltest starkt rekommenderat att göra en gång per år. Arbetsmiljöverket granskar detta vid en olycka.

Rengörning Minskar reparationer

Vi vet att damm och smuts minskar livslängden på din Kalmar truck. Det vi gör vid en service är att rengöra motorerna från smuts och damm.

  • 1
  • Gång
  • Per år

Varför ska man utföra gaffeltest?

I och med att gafflarna på din Kalmar truck bär upp hela lasten är det av största vikt att gafflarna är i bra skick. Gaffeln kontrolleras bland annat för förekomst av ytsprickor, vinkel och rakhet. Vi erbjuder självklart hjälp att åtgärda eventuella brister.

Vi reparerar din truck från Kalmar.

En truck som sköts om och får lite kärlek och smörja kommer hålla mycket längre. Blåser man rent och dessutom byter olja, då ska ni se att reparationskostnaderna sjunker. Vi vill se till att dina Kalmar truckar fungerar när du behöver dem. Vi utför allt från renovering av elmotorer till ombustning av lyftlänkage. Du kan lita på att vi kan Kalmar.

När din Kalmar truck står stilla

Truckservice hos VS Truck
  • Vi
  • Kommer
  • Till dig

Truckservice för Kalmar truckar.

Vi kan utföra underhållsservice och alla förekommande reparationer ute på fält eller i vår välutrustade verkstad. För att göra en så liten påverkan på din produktion som möjligt så kommer vi så klart till dig och utför truckservicen på plats. Behövs det kan vi erbjuda hyrtruck under tiden din Kalmar truck står still.

Boka service

Vi vill gärna hjälpa dig med service av din truck från Kalmar.

Fyll i så mycket du kan, enbart din mailadress är nödvändig, så återkopplar vi inom kort.