Säljer

Köper

Servar

När du handlar av oss ingår vi ett avtal. Innan något skickas, åt något håll, skriver vi båda på ett skriftligt avtal. Däri regleras så vi båda blir nöjda.

Vår hemsidas har som syfte att ge dig så mycket information vi kan, för att du ska kunna göra välgrundade köp. Det kan ske att vi skrivit fel, det som står i vårt avtal är då det som gäller.

För att våra sidor ska fungera smidigt och du ska få en bra upplevelse använder vi vissa tillförlitliga tredje parter, och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Det innebär att även dessa parter – såväl inom som utanför EU/ESS – behöver viss information om dig som kund. Tredje part får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än vad som anges i våra villkor till dem. I relation till samarbetspartners utanför EU/ESS vidtas särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.