Service av truckar från Cesab

Underhållsservice av din Cesab truck bidrar till en bra truckekonomi.

Kontinuerlig belastning, det vill säga från vardagligt slitage kan leda till skador med kostbara reparationer som följd. Med vår löpande underhållsservice ser vi till att upptäcka slitage i tid och vidta lämpliga åtgärder. Vi rekommenderar att serva Cesab truck minst en gång per år, men underhållsintervallen bör anpassas specifikt per truck vid högre belastningar. En truck är aldrig bättre än den service den får – brukar vi säga.

Vad innehåller en underhållsservice?

Rengöring

Av motorerna

Smuts och damm minskar livslängden på truckar - brukar vi säga. Vi ser till att motorerna rengörs och kollar så allt fungerar.
Tester

1 gång per år

Alla förbränningstruckar samt eltruckar med lyftkapacitet över 1500 kg ska genomgå en årlig brandskyddskontroll. Även gaffeltest är starkt rekommenderat att göra.
Oljeservice

Undvik driftstopp

Filter förhindrar smuts och andra föroreningar från att skada komponenter i din truck, och precis som en bil behöver olja i trucken bytas.

Tester

Göra

Bör man

Om din Cesab truck har gafflar och stativ är gaffeltest starkt rekommenderat att göra en gång per år. Arbetsmiljöverket granskar detta vid en olycka. För att uppfylla försäkringsbranschens krav ska alla förbränningstruckar samt eltruckar med lyftkapacitet över 1500 kg genomgå en årlig brandskyddskontroll.

När din Cesab truck står stilla

Vi utför truckreparation på Cesab truckar.

Vi kan Cesab truckar! Har din Cesab truck behov av nya däck eller ett nytt batteri, så löser vi det. Vi utför alla förekommande reparationer ute på fält eller i våra välutrustade verkstäder. Med ett omfattande lager av reservdelar kan vi lösa de flesta problemen inom en rimlig tid. Vid behov kan vi erbjuda hyrtruckar under reparationstiden.

Vi

Till dig

Kommer

Vi ser till att ha folk på plats eller en lösning klar inom i genomsnitt 4 h från att ett serviceärende har kommit in. Vi kommer till dig oavsett om det är en underhållsservice eller en reparation. Vi erbjuder även hyrtruck under tiden er Cesab står still.

Vi vill gärna hjälpa dig med service av din truck från Cesab.

Fyll i så mycket du kan, enbart din mailadress är nödvändig, så återkopplar vi inom kort.</br> </br>

Jag har tagit del av integritetspolicyn.*