Boka service

Behöver din truck service?

Fyll i det du tror vi behöver veta. Resten kan vi ta när vi pratas vid.

Underhållsservice av din Cesab truck bidrar till en bra truckekonomi.

Kontinuerlig belastning, det vill säga från vardagligt slitage kan leda till skador med kostbara reparationer som följd. Med vår löpande underhållsservice ser vi till att upptäcka slitage i tid och vidta lämpliga åtgärder. Vi rekommenderar att serva Cesab truck minst en gång per år, men underhållsintervallen bör anpassas specifikt per truck vid högre belastningar. En truck är aldrig bättre än den service den får – brukar vi säga.

Service av truckar från Cesab

VS Truck - truckservice

Vad innehåller en underhållsservice?

Rengöring Av motorerna

Smuts och damm minskar livslängden på truckar - brukar vi säga. Vi ser till att motorerna rengörs och kollar så allt fungerar.

Tester 1 gång per år

Alla förbränningstruckar samt eltruckar med lyftkapacitet över 1500 kg ska genomgå en årlig brandskyddskontroll. Även gaffeltest är starkt rekommenderat att göra.

Oljeservice Undvik driftstopp

Filter förhindrar smuts och andra föroreningar från att skada komponenter i din truck, och precis som en bil behöver olja i trucken bytas.

  • Tester
  • Bör man
  • Göra

Truckservice för Cesab truckar.

Om din Cesab truck har gafflar och stativ är gaffeltest starkt rekommenderat att göra en gång per år. Arbetsmiljöverket granskar detta vid en olycka. För att uppfylla försäkringsbranschens krav ska alla förbränningstruckar samt eltruckar med lyftkapacitet över 1500 kg genomgå en årlig brandskyddskontroll.

Vi utför truckreparation på Cesab truckar.

Vi kan Cesab truckar! Har din Cesab truck behov av nya däck eller ett nytt batteri, så löser vi det. Vi utför alla förekommande reparationer ute på fält eller i våra välutrustade verkstäder. Med ett omfattande lager av reservdelar kan vi lösa de flesta problemen inom en rimlig tid. Vid behov kan vi erbjuda hyrtruckar under reparationstiden.

När din Cesab truck står stilla

Truckservice hos VS Truck
  • Vi
  • Kommer
  • Till dig

Truckservice för Cesab truckar.

Vi ser till att ha folk på plats eller en lösning klar inom i genomsnitt 4 h från att ett serviceärende har kommit in. Vi kommer till dig oavsett om det är en underhållsservice eller en reparation. Vi erbjuder även hyrtruck under tiden er Cesab står still.

Boka service

Vi vill gärna hjälpa dig med service av din truck från Cesab.

Fyll i så mycket du kan, enbart din mailadress är nödvändig, så återkopplar vi inom kort.