Boka service

Behöver din truck service?

Fyll i det du tror vi behöver veta. Resten kan vi ta när vi pratas vid.

När önskas service?

Service är A och O för din Mitsubishi truck.

Med förebyggande truckservice minskar ni risken för oförutsedda driftstopp och dyra reparationer. En service kan se olika ut beroende på vilken typ av Mitsubishi truck du har. Överlag går vår service ut på att smörja rörliga delar, byta filter och oljor. Vi utför många gaffeltest och brandskyddskontroll på Mitsubishi truckar. Vi ser till att din Mitsubishi truck tas hand om på rätt sätt.

Service av truckar från Mitsubishi

VS Truck - truckservice

Vad innehåller en underhållsservice?

Tester Minst 1 gång per år

Vid ett gaffeltest kontrolleras bland annat om det finns några ytsprickor på gafflarna. På en brandskyddskontroll kontrolleras truckens mekanik, elektriska system och uppvärmningssystem för bränsle.

Rengöring Ökar livslängden

Smuts och damm Rengöring av motorerna kan minska reparationer och öka livslängden på din Mitsubishi truck.

Oljeservice Olja och filter

Det vi gör är att byta både olja och filter på din truck, annars ökar risken för en stillastående truck med kostbara reparationer som följd.

  • Teckna
  • Serviceavtal

Truckservice för Mitsubishi truckar.

Stillastående truck skapar problem och kostar pengar i form av avbrott i produktion och lagerhantering. När du tecknar ett serviceavtal med oss ser vi till att serva din Mitsubishi truck i god tid och ser till att den fungerar. Större reparationer kan förhindras om slitaget upptäcks i tid, minimeras och förebyggs.

Vi utför alla förekommande truckservicear på din Mitsubishi truck.

Behöver du byta hydraulslangar eller renovera elmotorer? Låt oss hjälpa dig. Vi utför många reparationer på Mitsubishi truckar – du kan lita på att vi kan Mitsubishi. För att göra en så liten påverkan på din produktion som möjligt så kommer vi så klart till dig och utför truckservicen på plats. Om det behövs kan vi erbjuda hyrtruck under tiden din Mitsubishi truck står still.

När din Mitsubishi truck står still

Truckservice hos VS Truck

Boka service

Vi vill gärna hjälpa dig med service av din truck från Mitsubishi.

Fyll i så mycket du kan, enbart din mailadress är nödvändig, så återkopplar vi inom kort.

När önskas service?